Violerne

- natur i børnehøjde

Natur i børnehøjde

Betyder, at jeg har et ganske særligt fokus på børnenes udvikling gennem naturen. Jeg opmuntrer børnene til at hoppe, kravle op på og ned fra f.eks træstammer og trille ned ad den stejle bakke – det er nemlig gennem den stadige bevægelse af krop og hoved, at udviklingen sker og forudsætningen for læring vokser.

Undersøge og udforske naturen, finmotorikken og alle sanserne i naturens foranderlighed.

Som natur pasningsordning, sætter jeg fokus på det sunde og aktive udeliv blandt børn i 0-3 års alderen og arbejder med leg og bevægelse ud fra 3 værdigrunde:

  • Glæde - Børn bliver glade ved at bevæge sig og samtidig når det foregår i den friske luft
     
  • Udfordring - Naturen byder naturligt på motoriske udfordringer for alle alderstrin
     
  • Fællesskab - Børns leg og bevægelse bidrager til at udvikle et engagerende fællesskab med andre børn og voksne

 

Natur indrages i læreplaner

 

Alsidig personlig udvikling
Jeg motiverer og støtter barnet til at søge nye spændende udfordringer- fx at tegne, male og en masse aktiviteter udendørs. 
Dette gør jeg gennem at motivere til at kravle op på træstrubben, løbe ned ad bakken, gå ture i nærmiljøet eller røre ved regnormen. 
Jeg tager udgangspunkt i barnets udviklingsniveau og støtter barnet i nye udfordringer.

Sociale kompetencer
Jeg lærer børnene at være rummelige, åbne og nysgerrige over for hinanden. Børnene deltager på egne præmisser og skal opleve, at der er plads til dem selv og andre. Jeg støtter børnene til at lege med andre børn og byder andre børn ind i deres leg.
De lærer at holde i hånd når vi er på tur i det fri, hjælpe hinanden hvis man har behov for det, vente på hinanden når man løber osv. 

Sproglig udvikling
Vi kigger i bøger, læser, synger sange og fagtesange, tæller, laver rim og remser. Jeg stiller aldersvarende spørgsmål for at skabe dialog og ordforståelse.
Vi snakker om alt hvad vi ser på vores vej og vores ture i naturen og tager ofte ting fra naturen med hjem, hvor vi snakker videre om dem og bruge dem til kreative tiltag.
Jeg sætter ord på barnets egne følelser og andre børns følelser for at koble følelser, ord og ansigtsmimik/adfærd sammen og for at understøtte børnenes konflikthåndtering.

Krop og bevægelse 
Vi løber, hopper, danser, kører på cykler, går på ujævnt underlag, kaster med blade, løber og triller ned ad bakker. Jeg bruger meget sandkassen, da den styrker børnenes taktile sans, når de kommer i berøring med sandet. 
Vi kravler/går op i udkigstårnet, kravler ind i pilehytten og mærker al det forskellige slags underlag.
Vi bruger naturen som en naturlig del af den kropslige udvikling.

Naturen og naturfænomener 
Vi graver i sandkassen og jorden. Vi ligger/sidder i skovbunden og på græsset, hopper i vandpytter og går i blade. Vi går ud i alt slags vejr, hvilket giver barnet mulighed for at opleve forskellige naturfænomener.
Vi bruger nedfaldne blade og andre materialer, vi har fundet i naturen, til collager og billeder.
Vi tager på forårs-, sommer-, vinter og efterårstur i skoven og på forskellige legepladser, hvor vi ser forskellige dyr samt oplever og mærker naturens højtider og sæsoner.
Børnene lærer om naturens dyr og at være søde ved dem.

Kulturelle udtryksformer og værdier
Vi holder fastelavn, hvor vi klæder os ud, laver fastelavnsris og slår katten af tønden. Til jul laver vi julegaver til familien, laver juledekorationer og holder juleafslutning med forældre. Jeg holder fødselsdag for børnene, hvor de får en gave, vi synger fødselsdagssang, og hvis børnene har noget med, bliver det delt ud.
Vi tager på havebesøg og oplever dermed andres haver ved forskellige højtider.