Violerne

- natur i børnehøjde

Hvorfor vælge Violerne
Hvorfor vælge Violerne

 

En privat pasningordning er i mine øjne den bedste og blideste start et barn kan få på livet udenfor hjemmet.

Det er en lille overskuelig enhed med kun 3-4 små kammerater og én fast voksen at skulle forholde sig til.

Pasningen foregår i hjemlige, familiære rammer og det koster det samme som den offentlige dagpleje, men her kan du blot have medindflydelse på dit barns hverdag. Du kan vide dig sikker på, at dit barn bliver set, hørt og stimuleret på det niveau barnet er.

 

Hvorfor vælge privat pasningsordning 

Som privat børnepasser har jeg en større frihed og fleksibilitet i forhold til at præge dagligdagen og lægge vægt på, hvad jeg og forældrene synes er vigtigt:

 

  • At skabe et genkendeligt miljø for barnet i dagligdagen, med kærlighed, varme og tryghed
  • At barnet bliver set, hørt og forstået
  • At støtte barnets fysiske og psykiske udvikling
  • At du/I som forældre, har en stor medbestemmelse i dit barns dagligdag 
  • At natur og udeliv er en fast del af dagligdagen
  • At kosten er varierende og sund