Violerne

- natur i børnehøjde

Pris
Pris

Prisen for pladsen i 2023 pr. måned er:

 

Forældrebetaling               3031  kr.

 

Kommunalt tilskud             6694  kr.

 

Ialt en pris på                     9725  kr.

 

HUSK: Prisen er nøjagtig den samme som i de offentlige daginstitutioner og dagplejere!

Prisen inkluderer kost i hele åbningstiden, skumklude og solcreme.

Bemærk at der betales i alle årets 12 måneder, uagtet om barnet eller jeg holder fri.

Kommunen udbetaler tilskuddet forud for en måned ad gangen direkte til jer forældre og I sørger derefter for betalingen af det fulde beløb til mig, senest den sidste bankdag i måneden.

Det kommunale tilskud bliver sat ind på forældrenes konto, hvorefter dette tilskud sammen med forældrebetalingen overføres til min konto.