Violerne

- natur i børnehøjde

Pris
Prisen for pladsen i 2021 pr. måned er:

 

Forældrebetaling               2855  kr.

 

Kommunalt tilskud             6232  kr.

 

Ialt en pris på                     9087  kr.

 

HUSK: Prisen er nøjagtig den samme som i de offentlige daginstitutioner og vuggestuer!

Prisen inkluderer kost i hele åbningstiden, skumklude og solcreme

Bemærk at der betales i alle årets 12 måneder.

Kommunen udbetaler tilskuddet forud for en måned ad gangen direkte til Jer forældre og I sørger derefter for betalingen af det fulde beløb til mig.

Det kommunale tilskud bliver sat ind på forældrenes konto, hvorefter dette tilskud sammen med forældrebetalingen overføres til min konto.